english | polski

PROCEDURES

Leczenie nadciśnienia i podwyższonego cholesterolu

Diagnostyka palpitacji serca

Diagnostyka omdleń

Leczenie ablacją:

 • migotania przedsionków
 • AVNRT
 • tachykarytmia zatokowa
 • trzepotania przedsionków
 • częstoskurczu przedsionkowy
 • częstoskurczu komorowego

Wszczepienie i usuwanie:

 • stymulatorów
 • defibrylatorów (ICD)
 • resynchronizacja serca
 • loop recorder

Test wysiłkowy serca

Echokardiografia (2D echo)

Monitorowanie pracy serca:

 • Holter
 • monitory zdarzeń
 • komórka telemetria ambulatoryjne
 • poręczny defibrylator do tymczasowej ochrony od nagłej śmierci sercowej

Ocena pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami arytmii:

 • zespół wydłużonego QT
 • kardiomiopatia przerostowa
 • arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
 • zespół Brugada

 

Powiększ
 
 
pełny HTML   |   wersja mobilna